Δομική Λαυρίου – Κατασκευές, ανακαινίσεις, μετασκευές, επισκευές, άδειες