Δημιουργία βάσης δεδομένων – 3ο βήμα

Δημιουργία βάσης δεδομένων - Βήμα 3